Twitter

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. warmińsko-mazurskiego

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego woj. warmińsko-mazurskiego

W piątkowym posiedzeniu w Olsztynie zaapelowałam do partnerów społecznych w regionie o aktywność i zgłaszanie propozycji zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, zwłaszcza w zakresie usytuowania i finansowania WRDSów. Przedstawiłam także moje najważniejsze zadania, jako przewodniczącej Rady, m. in. przygotowanie nowelizacji ustawy oraz realizację programu prac w 2017r., przyjętego na RDS. Zaapelowałam do zebranych o jak najszerszą promocję idei dialogu wśród Polaków.

Przed posiedzeniem WRDS spotkałam się z Piotrem Grzymowiczem, Prezydentem Olsztyna,  Gustawem Markiem Brzezinem, Marszałkiem województwa, jak również innymi przedstawicielami samorządu oraz pracodawcami z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania RDS, współpracy z administracją rządową oraz sytuacji gospodarczej regionu.

                              

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI