Twitter

Właścicielem prawie co trzeciej firmy rodzinnej jest kobieta

czwartek, 28 kwietnia 2016
- Ale wcale nie oznacza to lokalności w prowadzeniu biznesu. Wiele firm rodzinnych działa nie tylko na rynku krajowym, ale także za granicą. Przy dzisiejszych możliwościach, które dają nowe technologie, a także przy poprawiającej się infrastrukturze drogowej, lokalność „miejsca zamieszkania" nie stanowi obciążenia, a często jest atutem - rozpoznawalności, niższych obciążeń podatkowych, dostępu do rynku pracy – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Firmy rodzinne w większym stopniu niż nierodzinne budują swoją pozycję konkurencyjną na rynku na jakości produktów i usług, a w mniejszym stopniu na cenie. Model biznesowy oparty na jakości mówi wiele o przedsiębiorstwie. Wskazuje na dłuższą perspektywę działania, nie koncentrowanie się na minimalizowaniu kosztów, na skłonności (i zdolność) do inwestycji, w tym w innowacje. Firmy rodzinne nie patrzą na swoją działalność krótkookresowo, dla nich prawdziwą perspektywą jest więcej niż jedno pokolenie. Z tego względu są stabilnymi płatnikami podatków dochodowych (i wszelkich innych), pracodawcami oraz partnerami w biznesie. Cykl spotkań pod hasłem „Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016” organizują firmy Deloitte, ABC Czepczyński i Nowy Styl Group, pod patronatem Konfederacji Lewiatan. Ich celem jest integracja lokalnych środowisk firm rodzinnych. Znani przedsiębiorcy opowiadają swoje historie sukcesu i porażek, dzielą się doświadczeniami z prowadzenia biznesu. Dotychczas konferencje odbyły się w Krakowie, Busku - Zdroju i Łodzi. Kolejne są planowane we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Krośnie. W ostatnim spotkaniu w Łodzi uczestniczyli Ryszard Prozner , właściciel, twórca potęgi Wieltonu wraz z synami Jakubem i Karolem. Współorganizatorem spotkania był Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI