Twitter

Spotkanie Henryki Bochniarz z Elżbietą Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej

piątek, 9 czerwca 2017

Henryka Bochniarz z MRPiPS Elżbietą Rafalską

W piątek 9 czerwca w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i zarazem Prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z minister Elżbietą Rafalską.
 
Rozmowa dotyczyła oceny dotychczasowego funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Przewodnicząca RDS przedstawiła propozycje zmian w Ustawie z dnia 22 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w nawiązaniu do art. 87 ww. ustawy z punktu widzenia partnerów społecznych . Omówiono także przygotowania do plenarnego posiedzenia RDS z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaplanowanego na dzień 19 czerwca, a także do prezydium RDS, które odbędzie się 13 lipca w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze i towarzyszyła mu konstruktywna wymiana poglądów. Dialog między partnerami społecznymi (organizacjami pracodawców oraz związkami zawodowymi) oraz rządem jest najdojrzalszą ze znanych metod demokratycznego osiągania rozwiązań.

Henryka Bochniarz jest przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego od października ubiegłego roku. Jest to funkcja sprawowana cyklicznie. Strona rządowa obejmie ją w październiku bieżącego roku. Zmiany w ustawie o RDS są niezbędne do efektywniejszego funkcjonowania instytucji i rozwiewają dwuznaczności legislacyjne.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI