Twitter

Spotkanie Henryki Bochniarz z Andrzejem Derą, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

środa, 24 maja 2017

Prezydent Henryka Bochniarz i minister Andrzej Dera

W środę 24 maja w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i zarazem Prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z ministrem Andrzejem Derą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
 
W spotkaniu uczestniczyła również Agnieszka Lenartowicz-Łysik Doradca Prezydenta RP, Przedstawiciel Prezydenta w Radzie Dialogu Społecznego oraz Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji Grażyna Wereszczyńska.
 
Głównym tematem spotkania była ocena dotychczasowego funkcjonowania Rady i propozycje zmian w Ustawie z dnia 22 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w nawiązaniu do art. 87 ww. ustawy. Omówiono także przygotowania do plenarnego posiedzenia RDS z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy zaplanowanego w dniu 19 czerwca br.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI