Twitter

Spotkanie z pracodawcami i WRDS w Łodzi

wtorek, 22 listopada 2016

Spotkanie z pracodawcami i WRDS w Łodzi

Na spotkaniu z pracodawcami zrzeszonymi w RZPPZŁ Lewiatan w Łodzi oraz posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. łódzkiego, poprosiłam o pomoc regionów w przygotowaniu nowelizacji ustawy o RDS. Ważne kwestie do rozwiązania to m. in. usytuowanie WRDSów, określenie kompetencji oraz finansowanie dialogu w regionie. Warto przy tym korzystać z wypracowanych przez poszczególne regiony dobrych praktyk. Było to moje pierwsze spotkanie z przedstawicielami WRDS, jako przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

W 2015 roku, w położonym niedaleko Łodzi Dobieszkowie, w drodze negocjacji pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi, powstał projekt ustawy o RDS, który dał początek procesowi legislacyjnemu. Jest to ustawa nowatorska, tworząca solidne fundamenty dla dialogu społecznego. Dlatego przed nami unikalny moment, aby trwale wpłynąć na jego funkcjonowanie.

Zgodnie z ustawą, Rada Dialogu Społecznego prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, a także w sposób praktyczny realizuje zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działania Rady mają służyć poprawie jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich porozumienia partnerów społecznych.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI