Twitter

Spotkanie BusinessEurope w Komisji Europejskiej

wtorek, 8 listopada 2016

Spotkanie BusinessEurope w Komisji Europejskiej

Uczestniczę dziś w spotkaniu Advisory and Support Group BusinessEurope z komisarzami - Federicą Mogherini, Wysoką Przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym KE odpowiedzialnym za Unię energetyczną, Jyrki Katainenem, wiceprzewodniczącym KE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności oraz Güntherem Oettingerem, komisarzem ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Z przedstawicielami przedsiębiorców spotka się także Alexander Italianer, Sekretarz Generalny KE.

Unia Europejska zmaga się z największym kryzysem w historii. Oprócz konieczności potwierdzenia swoich fundamentów, UE stoi w obliczu wielkich wyzwań, jak Brexit, umowy o wolnym handlu, migracje, gospodarka 4.0, wysokiej jakości prawodawstwo, czy też polityka energetyczna. Wszystkie te tematy zostaną dziś podjęte na spotkaniu w Brukseli.

Unia powinna przyciągać inwestycje, sprzyjać przedsiębiorczości i innowacyjności. Tylko w ten sposób Europa osiągnie wzrost gospodarczy, zapewniając pracę i możliwości rozwoju obywatelom - pracownikom i pracodawcom.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI