Twitter

Reaktywacja Polskiej Rady Przedsiębiorczości

środa, 18 maja 2016

Reaktywacja Polskiej Rady Przedsiębiorczości

Asumptem do podjęcia tej decyzji był „Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przygotowany przez wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rozwoju, Mateusza Morawieckiego. W zgodnej opinii przedstawicieli wszystkich inicjatorów reaktywowania Polskiej Rady Przedsiębiorczości, plan zawiera właściwe diagnozy stanu polskiej gospodarki i słuszne kierunki działań. Eksperci dostrzegają potencjał do współpracy przy wypracowywaniu konkretnych rozwiązań i zwracają uwagę na potencjalne czynniki hamujące realizację planu.


- Środowisko biznesowe jest naturalnym partnerem merytorycznym dla Rządu w kontekście realizacji „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – mówiła podczas konferencji Henryka Bochniarz, Prezes Zarządu Konfederacji Lewiatan. – O ile w pełni zgadzamy się z ogólnymi kierunkami zmian, które zarysował wicepremier Morawiecki, szczegóły powinny być przedmiotem środowiskowej debaty, w której przydatne może okazać się doświadczenie członków Polskiej Rady Przedsiębiorczości. Przykładowym obszarem wymagającym doprecyzowania planów jest kwestia reindustrializacji. Polska w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, zachowała odpowiedni balans, czego efektem jest dywersyfikacja źródeł dochodu narodowego, którego ¼ pochodzi właśnie z przemysłu. Należy szukać sposobów, by wspierać głównie te firmy, które przebiły się i stworzyły nowoczesne dziedziny gospodarki, ale i nowe wchodzące na rynek. Bardzo byśmy się obawiali wskazywania przez administrację rządową konkretnych liderów, bo mamy złe doświadczenia z poprzedniego systemu.  – dodała Henryka Bochniarz.
 

http://www.rp.pl/TVRPPL/160519310-Polska-Rada-Przedsiebiorczosci.html

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI