Twitter

Rada Dialogu Społecznego o SOR i budżecie 2017

czwartek, 15 września 2016

Rada Dialogu Społecznego o SOR i budżecie 2017

Na dzisiejszej Radzie rozmawiamy m. in. o rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Jej cele: zmniejszenie o połowę skali ubóstwa, wzrost zamożności Polaków oraz innowacyjna gospodarka, korzystająca z kompetencji i kwalifikacji pracowników, szeroko wykorzystująca nowe technologie pokrywają się z „Manifestem Polska 2015-2015”, ogłoszonym przez Konfederację Lewiatan w 2014 r. To co może niepokoić w planach Ministerstwa Rozwoju, to nadmierne zwiększanie roli i udziału państwa w kształtowaniu procesów ekonomicznych. To przedsiębiorcy będą najskuteczniej inwestować środki, przyczyniając się do odpowiedzialnego rozwoju państwa. To poszerzenie wolności gospodarczej, poprawa funkcjonowania systemu podatkowego, stworzenie przyjaznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o jasne zasady, doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy, innowacyjności, poprawy jakości życia Polaków i większego udziału polskich inwestycji za granicą. Mam nadzieję, że rola konsultacji społecznych w tym zakresie będzie znacząca, a głos przedsiębiorców zostanie wysłuchany. Drugim tematem spotkania ma być przyszłoroczny budżet państwa.
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI