Twitter

Przez najbliższy rok będę przewodniczyć Radzie Dialogu Społecznego

środa, 19 października 2016

Przez najbliższy rok będę przewodniczyć Radzie Dialogu Społecznego

Przez najbliższy rok będę pełniła funkcję przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, jako przedstawiciel pracodawców. Dziś, w obecności najwyższych przedstawicieli państwa - Prezydenta Andrzeja Dudy i Premier Beaty Szydło, wszystkie strony dialogu zapewniły o woli i potrzebie uczestniczenia w rozmowach i pogłębianiu współpracy.

Prace RDS ruszyły rok temu po dwóch latach braku zinstytucjonalizowanego dialogu. Było to możliwe dzięki temu, że partnerzy społeczni w pełnym przekonaniu o potrzebie powrotu do stołu rozmów, przygotowali wspólny projekt ustawy i zaangażowali się w zbudowanie Rady. Jednym z jej największych sukcesów jest zwiększenie poczucia podmiotowości partnerów społecznych w nowym dialogu, a co za tym idzie, wzajemnego zaufania.

Dotąd na Radzie dominowały kwestie o charakterze społecznym. Jednak musimy pamiętać, że zgodnie z ustawą, RDS „prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej”. Ważne jest przywrócenie równowagi w tym zakresie i uwzględniania w ramach agendy Rady spraw gospodarczych, w tym kluczowych dla naszego kraju wyzwań rozwojowych. Bez wzrostu gospodarczego, bez inwestycji nie będziemy w stanie tworzyć miejsc pracy, ani finansować programów socjalnych. Bez dobrze funkcjonującej, konkurencyjnej gospodarki możemy się łatwo wywrócić na realizacji obietnic socjalnych.

Musimy dbać o jakość i trwałość stanowionego prawa, wspólnie budując prestiż Rady. Dlatego na agendzie RDS powinny się znaleźć kluczowe dla społeczeństwa tematy, jak reforma edukacji, służby zdrowia, Plan Morawieckiego, jednolity podatek, czy reforma rynku pracy.

Dziś gospodarki rozwijają się i zmieniają dynamiczniej niż kiedykolwiek. Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei mówiliśmy o „czwartej rewolucji przemysłowej” i związanych z nią zmianach na rynku pracy. Zorganizowaliśmy okrągły stół, przy którym reprezentowani byli wszyscy partnerzy społeczni, w przekonaniu, że bez autentycznego dialogu, nie będziemy w stanie przygotować się do tych zmian. Dotąd na posiedzeniach RDS wyraźnie brakowało dyskusji nad koncepcją polityki gospodarczej, innowacyjności, budowania pozycji konkurencyjnej. Chciałabym, aby Rada była jak najczęściej inicjatorem debaty w Polsce, szybko i skutecznie reagując na współczesne wyzwania.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI