Twitter

"Przedsiębiorcza Europa - szanse, wyzwania, zagrożenia", czyli IX edycja Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi

wtorek, 22 listopada 2016

Przedsiębiorcza Europa - szanse, wyzwania, zagrożenia, czyli IX edycja Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi

W ramach panelu EFG o przyszłości UE – „Unia Europejska - nowe otwarcie czy powolny rozpad.”, razem z pozostałymi gośćmi, m. in. Elżbietą Jung, konsul honorową Republiki Finlandii w Łodzi, Krzysztofem Apostolidisem, konsulem honorowym Królestwa Danii w Łodzi, jak również Jackiem Męciną i Lechem Pilawskim z Konfederacji Lewiatan, dyskutowaliśmy o przyszłości projektu europejskiego.

We wprowadzeniu do panelu, podkreśliłam wagę wartości, jako fundamentu UE, „we wrześniu tego roku, Konfederacja Lewiatan po raz kolejny zorganizowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, które w tym roku było poświęcone „czwartej rewolucji przemysłowej” i przyszłości pracy. Na zakończenie EFNI, jak zwykle, przyjęliśmy „Deklarację Sopocką”, czyli nasze credo, które w tym roku zaczynało się od słów: „Wartości to fundament zjednoczonej Europy”. To dzięki nim, po dwóch okrutnych wojnach, kontynent europejski przez ponad 70 lat cieszy się pokojem. Wydawało się, że są one niepodważalne, tymczasem musimy ciągle o nich przypominać, o nie zabiegać bo wielu Europejczyków straciło wiarę w sens wspólnej Europy.”

Paneliści mówili także o innych wyzwaniach dla UE, jak Brexit, dalsze rozszerzenia Unii o nowe państwa, przyszłość euro, kryzys migracyjny oraz zagrożenie terroryzmem.

Tegoroczną sesje inauguracyjną Forum rozpoczął Ian Brzeziński, starszy doradca w Centrum Międzynarodowego Bezpieczeństwa Brenta Scowcroft – Radzie Atlantyckiej, swoim wystąpieniem nt. wyzwań dla Polski, Europy i świata w obliczu zmian społeczno-gospodarczych. Do jego słów odnieśli się pozostali goście panelu, m. in. Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Radosław Pyffel, prezes Centrum Studiów Polska-Azja oraz Jan Krzysztof Bielecki. Byliśmy zgodni co do tego, że głos biznesu musi być słyszany w debacie, zarówno krajowej, jak i europejskiej oraz globalnej, ponieważ jest to głos pragmatyczny, tonujący rozchwiane nastroje społeczne.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI