Twitter

Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 21 listopada br.

wtorek, 22 listopada 2016

Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 21 listopada br.

Na posiedzeniu Prezydium omówiliśmy m. in. harmonogram prac Rady w 2017r. oraz kwestie związane z przygotowaniem nowelizacji ustawy o RDS.

Jednym z najważniejszych zadań na koleny rok jest poprawa funkcjonowania dialogu regionalnego. Dlatego wśród priorytetów RDS  znajduje się m. in. usytuowanie WRDSów oraz ich finansowanie. Rada ma też częściej inicjować dialog oraz korzystać z mechanizmu wysłuchań publicznych w sprawach dla Polaków kluczowych, jak reforma służby zdrowia.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI