Twitter

Praca 4. 0 – konferencja Lewiatana

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Praca 4. 0 – konferencja Lewiatana

Przez dwa dni, 5 i 6 grudnia, partnerzy społeczni i eksperci będą dyskutować w ramach konferencji „Praca 4. 0. Rynek pracy, Kodeks Pracy, wynagrodzenia i ubezpieczenia w 2017r.”

Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie także rozmawialiśmy o przyszłości pracy. Stało się wówczas dla nas jasne, że przyszłość pracy jest obszarem szczególnej uwagi zarówno pracodawców, pracowników, jak i związków zawodowych, polityków oraz rządów. Praca staje się jednym z najważniejszych zagadnień społecznych i gospodarczych. Dlatego postanowiliśmy kontynuować rozpoczętą wówczas dyskusję w ramach konferencji i warsztatów, mówiąc o konkretach i wypracowując dobre rozwiązania.

Miałam przyjemność poprowadzić jeden z paneli i zapytać gości – Ministra Marcina Zielenieckiego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Patryka Trząsalskiego, przedstawiciela Solidarności oraz dyrektor Monikę Kuczyńską z Pilkington Automotive Poland, o ich spojrzenie i propozycje dotyczące unowocześnienia polskiego rynku pracy. Paneliści byli zgodni w diagnozie największych barier i wyzwań, czyli nadmiernej biurokracji, braku potrzebnych umiejętności, demografii, nieadekwatnego do nowej rzeczywistości systemu edukacji, niewystarczającego dialogu społecznego i ukrytych zasobów pracy. Minister Zieleniecki słusznie zwrócił uwagę, że musimy wypracować nową filozofię dotyczącą wieku emerytalnego, którego osiągnięcie nie powinno oznaczać końca aktywności zawodowej. Problemem fundamentalnym, z którymi musimy się zmierzyć jest brak należytego szacunku dla pracy, która przestała być przez wielu postrzegana, jako wartość.

Przyszłość zaczyna się już teraz. Czwarta rewolucja przemysłowa, o której tyle słyszymy, całkowicie zmienia sposób funkcjonowania naszej gospodarki. To ważny temat nie tylko dla partnerów społecznych, ale dla wszystkich obywateli. Praca to nie tylko sposób zarabiania pieniędzy, ale sposób na życie.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI