Twitter

Plenarne RDS o Konstytucji dla Biznesu i programie prac w 2017r.

czwartek, 8 grudnia 2016

Plenarne RDS o Konstytucji dla Biznesu i programie prac w 2017r.

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego gościliśmy wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów – Elżbietę Rafalską i Konstantego Radziwiłła. Była to doskonała okazja, aby przypomnieć, że potrzebujemy dobrych projektów legislacyjnych, które będą realnie wspierały przedsiębiorców. „Mamy nadzieję, że zarówno konstytucja biznesu, jak i Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju będą jeszcze konsultowane i szczegółowo uzgadniane na RDS”.

- Jeśli jest porozumienie i dialog społeczny, to wiele spraw można wspólnie popychać do przodu i realizować cele społeczne i gospodarcze rządu. Dlatego przygotowaliśmy konstytucję biznesu, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Chcemy zawrzeć pakt z przedsiębiorcami. My tworzymy przyjazne otoczenie dla biznesu, lepsze warunki, a w zamian oczekujemy, że przedsiębiorcy zapewnią pracownikom dobrze płatne miejsca pracy, powiedział Morawiecki.

Wicepremier podkreślił, że konstytucja dla biznesu ma wyzwolić potencjał polskich przedsiębiorców. W jednym miejscu zostały zebrane najważniejsze zasady związane z funkcjonowaniem firm, m.in. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, pewności prawa, rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, proporcjonalności kary czy uznanie, że to co nie jest zabronione jest dozwolone.

Partnerzy społeczni pozytywnie ocenili propozycje rządu, jednak zwrócili uwagę, że niektóre rozwiązania wymagają doprecyzowania. Najwięcej wątpliwości wzbudził pomysł powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Pojawiły się pytania o rolę tych instytucji i ich relacje z Radą Dialogu Społecznego. Niektórzy partnerzy społeczni twierdzili wręcz, że Wspólna Komisja osłabi RDS.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie będzie umierał za tę instytucje, ale zachęcił do dyskusji i poszukiwania kompromisu. Zapewnił, że Wspólna Komisja Rządu i Przedsiębiorców będzie się zajmowała innymi sprawami i w żaden sposób nie podważy kompetencji Rady Dialogu Społecznego.

W czasie plenarnego posiedzenia RDS przyjęto także uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. dialogu społecznego w transporcie drogowym, a także prorozwojowy i komplementarny wobec działań rządu program prac RDS na 2017r.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI