Twitter

Pierwsze w 2017r. posiedzenie Prezydium RDS

czwartek, 5 stycznia 2017

Pierwsze w 2017r. posiedzenie Prezydium RDS

Podczas pierwszego posiedzenia w Nowym Roku, rozmawiano m. in. o zadaniach RDS w zakresie wspierania dialogu społecznego w Polsce.

Rada Dialogu Społecznego wypracuje propozycję co do zasad reprezentacji administracji rządowej podczas posiedzeń Rady i zespołów branżowych. Nieobecność przedstawicieli rządu utrudnia prace RDS, jednak członkowie Prezydium, zdając sobie sprawę z ogromu obowiązków ministrów, w przygotowywanej propozycji określą kiedy obecność reprezentantów rządu nie jest konieczna oraz kiedy jest kluczowa dla jakości prac Rady.

Członkowie Prezydium RDS jednomyślnie utrzymali ważność wspólnego stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji politycznej w kraju, w którym apelują o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z procedurą głosowania nad ustawą budżetową państwa oraz nawołują polityków do rzeczowego dialogu i porozumienia.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI