Twitter

O współpracy z regionami podczas posiedzenia WRDS woj. dolnośląskiego

środa, 21 grudnia 2016

O  współpracy z regionami podczas posiedzenia WRDS woj. dolnośląskiego

Podczas wczorajszego spotkania we Wrocławiu apelowałam o współpracę partnerów społecznych w regionie w związku z przygotowywaną przez nas nowelizacją ustawy o RDS, podkreślając, że jest to nasza szansa, aby dialog społeczny w Polsce funkcjonował jak najlepiej.

Ustawa o RDS jest nowatorska, a rozwiązania które proponuje mogą być inspiracją także dla naszych partnerów w Europie. Jednak to, jak wypełnimy ją treścią zależy od partnerów społecznych w Radzie oraz w regionach. Chciałabym, aby regiony wymieniały się dobrymi praktykami. Przykładem jest inicjatywa WRDS Woj. Dolnośląskiego w sprawie zarządzania Krajowym Funduszem Szkoleniowym, finansującym szkolenia pracowników. Fundusz nie jest zarządzany jednorodnie, a urzędy pracy odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców nie zawsze dobrze współpracują z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Na Dolnym Śląsku podjęto próbę usystematyzowania tej współpracy.  

Partnerzy społeczni w RDS oraz w regionach powinni połączyć wysiłki i promować dialog w przestrzeni publicznej. Jednak budując autorytet Rady Dialogu Społecznego, musimy pamiętać, że opinia publiczna doceni dialog jeśli będzie w niego wpisana nie tylko szczytna idea, ale realne działania. Dlatego Rada musi reagować na to, co dzieje się w państwie, zabierając głos, kiedy ograniczane jest prawo obywateli do informacji, a budżet Państwa jest przyjmowany w sposób budzący wątpliwości co do jego legalności. W związku z tym, wszyscy partnerzy społeczni, we wspólnym stanowisku, zaapelowali do polityków o dialog i porozumienie. Zobaczymy z jakim skutkiem.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI