Twitter

O roli i znaczeniu dialogu społecznego w Polsce

wtorek, 7 marca 2017

O roli i znaczeniu dialogu społecznego w Polsce

Podczas posiedzenia WRDS w Krakowie, 6 marca br., ponownie zaapelowałam o współpracę regionów w związku z przygotowywaną przez nas nowelizacją ustawy o RDS. Bez tej współpracy, zarówno pomiędzy partnerami społecznymi  w Radzie, jak i radach wojewódzkich oraz bez dobrej komunikacji pomiędzy RDS i WRDS-ami, dialog społeczny w Polsce nie będzie autentyczny. Dlatego zaproponowałam przygotowanie Białej Księgi, w której jasno określimy co funkcjonuje dobrze, a co wymaga poprawy.

O roli RDS mówię także podczas spotkań z przedsiębiorcami w całej Polsce. Badanie dotyczące nastrojów przedsiębiorców, które zlecił Lewiatan, wyraźnie wskazuje, że przedsiębiorcy odczuwają niepewność w związku z działaniami rządu, a decyzje urzędników często charakteryzuje uznaniowość. Ta niepewność skutkuje większą ostrożnością oraz mniejszą skłonnością do inwestowania. Obecność organizacji pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego pozwala nam pilnować procesu legislacyjnego na poszczególnych etapach oraz zabiegać o jak najlepsze rozwiązania gospodarcze i społeczne.

Dialog społeczny jest współcześnie najlepszą metodą zarządzania zmianą, wypracowywania kompromisów, a przede wszystkim kształtowania zaufania między wszystkimi uczestnikami życia publicznego. Daje szansę na lepszą jakość prawa oraz zrozumienie prawdziwych potrzeb gospodarki i potrzeb społecznych.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI