Twitter

O potrzebie dialogu społecznego na Zjeździe Solidarności

czwartek, 24 listopada 2016

O potrzebie dialogu społecznego na Zjeździe Solidarności

Inauguracja obrad Zjazdu Delegatów, będącego najwyższą władzą w Solidarności, odbyła się przy udziale najwyższych władz państwowych – Prezydenta Dudy i Premier Szydło.

W przemówieniu do delegatów, podkreśliłam wagę dialogu społecznego w wypracowywaniu dobrych rozwiązań dla państwa. - Chcemy, aby dialog społeczny był wartością rozpoznawalną w polskim życiu publicznym, jako forum debat i poważnych rozmów, kompromisów i decyzji.

W mojej wypowiedzi nawiązałam do dziedzictwa Solidarności. - Dialog społeczny to filar polskiej demokracji, który był jednym z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność, dlatego nie ma lepszego miejsca niż Zjazd Solidarności, aby  powtórzyć to wzajemne zobowiązanie. Solidarność to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów w Polsce, w Europie i na świecie. Ale Solidarność to także symbol nieugiętej walki o prawa człowieka, demokrację, sprawiedliwość społeczną. Symbol wspierania procesów rozwojowych w kluczowych dla Polski momentach - od walki o wolność i demokrację, poprzez trudną gospodarczo i kosztowną społecznie transformację, wreszcie integrację Polski ze strukturami europejskimi.

Kończąc wystąpienie, zaapelowałam do Delegatów z prośbą o wsparcie w realizacji celów Rady. - Myślę, że bez przesadnej życzliwości dla Gospodarzy mogę śmiało sformułować tezę, że szanse na konstruktywny dialog są tylko z udziałem Solidarności. Dlatego liczę na Wasze zaangażowanie i wsparcie w kolejnym roku działania Rady Dialogu Społecznego.

RDS jest najważniejszą instytucją dialogu w Polsce, nie tylko ze względu na mocne zasady ustawowe wynikające z gwarancji konstytucyjnych, ale także dlatego, że tylko organizacje w niej reprezentowane gwarantują w pełni demokratyczne struktury.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI