Twitter

Nasz cel to prestiżowe szkolnictwo zawodowe, dostosowane do współczesnego rynku pracy

wtorek, 11 października 2016

Nasz cel to prestiżowe szkolnictwo zawodowe, dostosowane do współczesnego rynku pracy

Dziś gościliśmy w Lewiatanie Minister Annę Zalewską, Minister Teresę Wargocką oraz przedstawicieli pracodawców, aby porozmawiać o proponowanej przez MEN reformie oświaty.

Jesteśmy tuż po szóstej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, które w tym roku poświęcone było przyszłości pracy. Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli „rewolucja talentu” stawia przed nami konkretne wyzwania. 60 procent dzieci, które dziś rozpoczynają szkołę, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Dlatego muszą powstać nowoczesne programy kształcenia, reagujące na ciągle zmieniające się potrzeby rynku pracy. Nie będzie to możliwe bez uważnego wsłuchania się w głos pracodawców.

Głównym celem naszego spotkania było omówienie płaszczyzn współpracy pomiędzy rządem i pracodawcami w zakresie odbudowy szkolnictwa zawodowego, jego prestiżu oraz prestiżu nauczyciela szkoły zawodowej. Na rynku pracy brakuje fachowców, dysponujących poszukiwanymi przez pracodawców kwalifikacjami, a deprecjonowanie edukacji zawodowej poczyniło wiele szkód. Dlatego trzeba, po pierwsze, zachęcać uczniów do podjęcia takiej edukacji. Po drugie, stworzyć odpowiednie warunki do kształcenia zawodowego, m. in. przy wykorzystaniu subwencji oświatowej. Wreszcie, przyciągnąć nauczycieli, w tym także fachowców z polskich firm, którzy będą rozumieli sposób funkcjonowania rynku pracy. Koniecznymi elementami tego systemu jest dualny system edukacji zawodowej i potrzeba kształcenia ustawicznego. W tym kontekście, warto pamiętać, że wybór kształcenia zawodowego nie oznacza rezygnacji ze studiów wyższych.

Cieszy mnie, że rząd podjął się reformy kształcenia zawodowego. To jest konieczne i bardzo pilne. Ucieszyło mnie zapewnienie o konsultacjach pracodawców przy tworzeniu podstaw programowych dla około 70 zawodów, zapowiedź zaangażowania większych środków z subwencji oświatowej na naukę zawodów, utworzenia Funduszu Edukacji Zawodowej oraz cyfryzacji szkół.

Wiele praktycznych rekomendacji w tym zakresie można znaleźć w przygotowanym przez pracodawców raporcie pt. „Efektywna edukacja”, który dyskutowaliśmy podczas EFNI.

Jednak planowana reforma strukturalna szkolnictwa budzi niepokój. Tak gruntowne i gwałtownie zmiany mają się dokonać w momencie, kiedy system oświaty się ustabilizował. Teraz właśnie jest doskonały czas na spokojną ocenę jego funkcjonowania i wypracowanie koncepcji koniecznych zmian, niekoniecznie rewolucyjnych.

To dobrze, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozumie, że zbudowanie dobrego szkolnictwa zawodowego jest możliwe wyłącznie dzięki współpracy z pracodawcami. Jesteśmy gotowi do tej współpracy. Warto, aby odbywała się poprzez istniejące struktury Konfederacji Lewiatan i Radę Dialogu Społecznego.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI