Twitter

Krajowy Dialog o Przyszłości Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

środa, 7 grudnia 2016

Krajowy Dialog o Przyszłości Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Konferencja w MRPiPS odbyła się w ramach światowych konsultacji zwołanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) pt. Inicjatywa Przyszłość Pracy. Konferencja została zorganizowana wokół trzech debat tematycznych – praca w społeczeństwie, godne miejsca pracy dla wszystkich, zarządzanie pracą.

Stanisław Szwed, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w przemówieniu otwierającym nawiązał do długoletniej tradycji współpracy Polski z MOP, „Polska jest członkiem – założycielem MOP.  Po przełomie 1989r., Międzynarodowa Organizacja Pracy wspierała polską transformację, jak również rozwój dialogu społecznego w naszym kraju.” Szwed podkreślił, że przyszłość pracy przykuwa uwagę wszystkich, także partnerów społecznych, którzy powinni się angażować w coraz większym stopniu w tę debatę, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w regionach.

Nicolas Niemtchinov, doradca MOP ds. przyszłości pracy, mówił o priorytetach organizacji i planowanych działaniach, „Musimy zrozumieć czynniki zmieniające świat pracy, informować i edukować, aby wiedza o czekających nas zmianach była jak najszersza po stronie rządów, pracowników i społeczeństw”. Prezydencja Niemiec w MOP temat przyszłości pracy ogłosiła swoim priorytetem.

W moim przemówieniu otwierającym podkreśliłam znaczenie dialogu społecznego w wypracowaniu dobrych rozwiązań w kontekście przyszłości pracy. „ Na przyszłość pracy warto patrzeć z optymizmem. Część zawodów zniknie, ale pojawią się nowe. Nowe zawody, nowe gałęzie gospodarki. Musimy się do tych zmian dobrze przygotować, m. in. poprzez współpracę z uczelniami, wymianę dobrych praktyk. Krajowy raport o przyszłości pracy powinien być przedmiotem dyskusji Rady Dialogu Społecznego, jako głos partnerów społecznych wspierający inicjatywę MOP.”

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI