Twitter

Jaka Europa po wyborach? Spotkanie z europosłanką Danutą Hübner

piątek, 10 maja 2019

Jaka Europa po wyborach? Spotkanie z europosłanką Danutą Hübner

W środę w Konfederacji Lewiatan rozmawialiśmy z prof. Danutą Hübner o przyszłości Europy i pozycji Polski w UE. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 26 maja tego roku, przedsiębiorcy z Lewiatana mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z panią europoseł o istotnych dla biznesu zagadnieniach.

Zarówno w wystąpieniu prof. Danuty Hübner, jak i w pytaniach oraz komentarzach pojawiło się bardzo wiele wątków.

„Z pewnością zmieniają się priorytety i kontekst: wszystkie strategie, regulacje, instrumenty unijne będą podporządkowane perspektywie osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. To oznacza zmianę podejścia na zdecydowanie bardziej holistyczne. To oznacza wysoki priorytet dla Europy społecznej i socjalnej, dla sprawiedliwości społecznej, ograniczania nierówności, troski o klimat i środowisko naturalne, oszczędne gospodarowanie zasobami. Kluczem jest bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej we wszystkich aspektach: socjalnym, praworządności, swobód obywatelskich, militarnym. Chcemy chronić europejski model życia, a to wymaga nowego spojrzenia na gospodarkę globalną i nasz udział w niej" - podkreślała europosłanka.

Prof Hübner zwracała również uwagę na zewnętrzne otoczenie UE i globalne uwarunkowania.

„Jeśli zaufanie między UE i USA maleje, trzeba szukać nowych sojuszników: porozumienia z Kanadą i Japonią i kolejne to dobra droga dla zachowania równowagi. Jest wiele znaków zapytania: jak się rozłożą siły w nowym Parlamencie, bo choć Unia opiera się na kompromisach, trzeba je osiągać szybko. Dziś UE jest reaktywna, tworzy regulacje i rozwiązania na rzeczy i zjawiska zastane, a to zwykle za późno. Musimy tworzyć regulacje wybiegające w przyszłość - szczególnie w sektorze cyfrowym".

Tematem rozmów była również nowa perspektywa finansowa UE oraz Brexit. Prof. Danuta Hübner przekonywała przedsiębiorców, by pilnować negocjacji dotyczących przyszłych relacji z Wielką Brytanią.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI