Twitter

Henryka Bochniarz podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim

poniedziałek, 30 października 2017

Posiedzenie plenarne RDS w Pałacu Prezydenta

Prezydent RP przekazał Elżbiecie Rafalskiej roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego w imieniu rządu. Zastąpiła na tym stanowisku prezydent Konfederacji Lewiatan Henrykę Bochniarz. Prezydent Andrzej Duda powołał też siedmiu nowych członków Rady.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Duda podziękował dotychczasowej przewodniczącej RDS. - To był ważny rok, ale to był także i trudny rok w pracach Rady - tak, jak zresztą każdy wtedy, kiedy następują w kraju reformy, które wiążą się z pewną dyskusją, debatą - powiedział prezydent.

- Pod pani auspicjami, w ramach Rady, toczyły się dyskusje na temat służb mundurowych na temat transparentności środowiska i warunków pracy, toczyły się dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego, wreszcie od pewnego czasu toczy się też taka mocna dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym kraju - mówił prezydent, zwracając się do Bochniarz. Jak dodał, zgodnie z harmonogramem prac RDS, przewodnictwo w Radzie przejmuje strona rządowa, a bezpośrednio - minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezydent wskazał, że pod jej przewodnictwem kontynuowane będzie ważne zadanie, jakim jest dyskusja o zmianach w systemie ochrony zdrowia.

Premier Beata Szydło przyznała, że obowiązkiem rządzących jest wsłuchiwać się w głos obywateli. Oceniła też, że najbardziej odpowiednią osobą do kierowania pracami RDS jest szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. - Olbrzymie doświadczenie pani minister, wyczucie społeczne i obszar, za który ona w rządzie odpowiada, są najlepszymi rekomendacjami dla pani minister, aby to ona właśnie tymi pracami Rady Dialogu Społecznego przez najbliższy czas kierowała - dodała Szydło.

- Za nami jest już czas dwóch lat, kiedy przyjmowaliśmy trudne reformy, kiedy podejmowaliśmy trudne decyzje - nie zawsze takie, które były dla wszystkich decyzjami akceptowalnymi. Na tym polega rządzenie, że trzeba brać odpowiedzialność za to, co ma się zapisane w swoim programie, i konsekwentnie ten program realizować - powiedziała premier.

Szydło podziękowała wszystkim, którzy dialog prowadzą i chcą prowadzić. - Zachęcam tych, którzy tak nie czynią czy jeszcze nie są do tego za bardzo przekonani, by do tego dialogu przystąpili. To jest potrzebne nam wszystkim, ale przede wszystkim musimy - my, rządzący i my, odpowiadający za różne dziedziny życia społecznego i państwowego - pamiętać o jednym: że ten dialog jest potrzebny polskiemu państwu i naszym obywatelom, tym wszystkim, którzy powierzyli nam odpowiedzialną służbę za nich samych, za ich sprawy i za polskie państwo - zaznaczyła.

Minister Rafalska podkreśliła, że dialog społeczny jest potrzebny i jest szansą na wypracowanie lepszych rozwiązań. Dodała, że rząd prowadzi aktywną politykę społeczną. W ocenie Rafalskiej jest potrzeba promocji dialogu społecznego. Minister podziękowała prezydentowi, premier, a także swoim poprzednikom na stanowisku przewodniczącego RDS – Piotrowi Dudzie i Henryce Bochniarz.

Bochniarz oceniła, że rotacyjność przewodniczenia w RDS ma swoje wielkie zalety, bo każda organizacja wnosi swój styl pracy i system zarządzania. - Myślę, że po roku, kiedy przewodniczył Piotr Duda i teraz ja, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy będzie przewodniczyła przedstawicielka rządu - powiedziała Bochniarz. - Mam nadzieję, że to nie oznacza powrotu do niesławnych posiedzeń działań Komisji Trójstronnej (poprzedniczki RDS) i że jednak pewne reguły, które myśmy między sobą ustalili, to wszystko będzie działało, a pani minister będzie lepiej robiła to, co ja robiłam, i pokaże też jakieś nowe rozwiązania, co do których się wszyscy zgodzimy i będziemy je wspierać - dodała.

W RDS zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS. Przewodniczący RDS co roku się zmieniają; na przemian są to reprezentanci związków, pracodawców i rządu.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI