Twitter

Henryka Bochniarz na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

czwartek, 22 czerwca 2017

Henryka Bochniarz i Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

 

Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan uczestniczyła 22 czerwca br. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Przewodnicząca RDS, odnosząc się do planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, że Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego powinny być afiliowane przy marszałkach województw, bo to oni są gospodarzami terenu, tam podejmowane są najważniejsze dla regionu wydarzenia.

Oceniła, że mimo gorących minionych kilkunastu miesięcy, rady dialogu podejmowały wiele ważkich i ciekawych kwestii. Pozytywnie też oceniła rotacyjność w przewodniczeniu radom, bo – jak mówiła – poznajemy ciekawe style przewodnictwa. Apelowała też o większą kreatywność, choć nie bez goryczy stwierdzała, że wiele istotnych argumentów związanych z siecią szpitali czy reformą edukacji nie zostało przez stronę rządową w ogóle uwzględnionych.

W posiedzeniu WRDS wziął udział Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Violetta Porowska, wicewojewoda opolska i Sebastian Koćwin, przewodniczący WRDS. Podjęto dwa ważne stanowiska – w sprawie placówki rehabilitacyjnej w Suchym Borze oraz likwidacji wydziałów pracy w sądach rejonowych.

Henryka Bochniarz wraz z prof. Jackiem Męciną, członkiem RDS od początku swojej kadencji w październiku 2016 odwiedziła prawie wszystkie województwa aby poznać specyfikę działania wojewódzkich rad dialogu społecznego i uzupełnić nowelizację ustawy o RDS, planowaną na ten rok o spostrzeżenia przedstawicieli dialogu regionalnego. Projekt jest pozytywnie oceniany przez wszystkich partnerów społecznych, a także stronę samorządową i rządową.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI