Twitter

Henryka Bochniarz na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

poniedziałek, 10 lipca 2017

Posiedzenie WRDS Katowice

Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan uczestniczyła 10 lipca br. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa śląskiego w Katowicach. Przewodnicząca RDS, odnosząc się do planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, mówi że w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu znajduje się zapis, który stanowi, że po dwóch latach działania należy dokonać przeglądu i oceny ustawy oraz dokonać stosownej nowelizacji. Zbliża się właśnie ten czas, dlatego odwiedziłam już 14 WRDS-ów, co pozwoliło mi bliżej przyjrzeć się specyfice dialogu regionalnego oraz zaproponować konkretne rozwiązania, jak np. afiliowanie wojewódzkich rad przy marszałkach oraz dookreślenie sposobu ich finansowania.

 

Oceniła, że dialog na poziomie regionalnym jest niezwykle istotną metodą dochodzenia do rozwiązań, które są satysfakcjonujące dla szerokiej reprezentacji zainteresowanych grup społecznych oraz administracji. 

 

W posiedzeniu WRDS wziął udział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, Jartosław Wieczorek, Wojewoda śląski i Marek Zychla, przewodniczący WRDS. Tematy dyskutowane podczas posiedzenia WRDS obejmowały kształcenie zawodowe w świetle reformy edukacji i reformę uczelni. Przyjęto także uchwałę w sprawie powołania zespołu problemowego ds. edukacji.

 

Henryka Bochniarz wraz z prof. Jackiem Męciną, członkiem RDS od początku swojej kadencji w październiku 2016 odwiedziła prawie wszystkie województwa aby dobrze poznać specyfikę działania wojewódzkich rad dialogu społecznego i zaproponować  nowelizację ustawy o RDS, planowaną na ten rok o spostrzeżenia przedstawicieli dialogu regionalnego.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI