Twitter

Dialog społeczny w regionach

czwartek, 2 lutego 2017

Dialog społeczny w regionach

W dialogu społecznym w Polsce uczestniczę od samego początku. Wiem, że osiągnięcie kompromisu jest najczęściej trudne, albo niemożliwe. Jednak my, partnerzy społeczni, powinniśmy być tymi, którzy przekonują, że warto współpracować. Partnerzy społeczni wspólnie tworzyli ustawę o RDS, dzięki czemu inaczej, bardziej otwarcie podchodzimy do tego nowego mechanizmu dialogu.

WRDS w Gdańsku to już ósma rada, którą odwiedziłam od objęcia przewodnictwa w RDS. Większość problemów, które zgłaszają regiony, powtarza się. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się: usytuowanie WRDS-ów, finansowanie ich działalności oraz udział w procesie legislacyjnym. W związku z nowelizacją ustawy o Radzie, jesteśmy zobligowani do oceny funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawienia rekomendacji zmian.

Chciałabym, aby partnerzy społeczni w regionach jak najbliżej ze sobą współpracowali i wymieniali się dobrymi praktykami, np. w zakresie funkcjonowania dialogu oraz ważnych tematów, jak realizacja strategii rozwoju województw oraz regionalnych programów strategicznych, czy zatrudnianie cudzoziemców. Chciałabym także, aby ważne tematy podejmowane przez wojewódzkie rady znajdowały odzwierciedlenie w pracach RDS, jak np. mały ruch graniczny, czy szkolnictwo zawodowe. Uważam, że powinniśmy wprowadzić ”Kodeks dobrych praktyk”, dzięki któremu będziemy mogli promować dialog w oparciu o realne działania.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI