Twitter

Zostałam wybrana Prezydentem PKPP Lewiatan na kolejną kadencję

czwartek, 25 kwietnia 2013

Na pierwszym planie: Henryk Orfinger, Henryka Bochniarz, minister Janusz Piechociński, Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

25 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne PKPP Lewiatan, które wybrało władze Konfederacji na nową kadencję. W spotkaniu z przedsiębiorcami wziął udział gość specjalny - wicepremier Janusz Piechociński.

Przed wyborem nowych członków Zarządu i Rady Głównej Lewiatana przemówienie wygłosił wicepremier i minister odpowiedzialny za resort gospodarki. - Jestem ministrem, który chce się spotykać i rozmawiać z przedsiębiorcami. Mam o nich bardzo dobre zdanie. Dlatego misją resortu gospodarki, którym kieruję, jest stworzenie jak najbardziej przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.  Potrzebujemy więcej inicjatywy, zaufania, budowania kapitału społecznego, a mniej konfliktów – powiedział Janusz Piechociński.

Po przemówieniu wicepremiera rozpoczęto obrady Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego przyjęto sprawozdanie Rady Głównej z działalności w 2012 r. i program działania Lewiatana na 2013 rok. Zgromadzenie wybrało 39-osobową Radę Główną, której przewodniczącym ponownie został Henryk Orfinger. Z kolei Rada Główna na pierwszym posiedzeniu powołała nowy 18-osobowy zarząd PKPP Lewiatan. Zostałam wybrana Prezydentem Konfederacji na kolejną trzyletnią kadencję.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI