Twitter

Wyzwania dla polityki zagranicznej UE

czwartek, 26 czerwca 2014

Wyzwania dla polityki zagranicznej UE

Czy wobec szybkich zmian w otoczeniu międzynarodowym Europy, w czasach gdy zarówno obywatele, jak i politycy utracili „europejskiego ducha”, możliwe jest wzmocnienie unijnej polityki zagranicznej? Czy wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wymaga reform instytucjonalnych, czy jedynie odpowiednich zmian personalnych? Jakie są priorytety i największe wyzwania dla następcy Catherine Ashton? Takie pytania zadawali sobie uczestnicy seminarium pt. „EU foreign policy: time to grow up? Agenda for the new High Representative”, które odbyło się 25 czerwca w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Spotkanie zorganizowali Biuro Europejskiego Forum Nowych Idei, Europejska Rada Spraw Zagranicznych oraz Fundacja Konrada Adenauera.

W swoim wystąpieniu otwierającym przedstawiłam priorytety polityki zagranicznej UE z perspektywy biznesu, wskazując m.in. na potrzebę wypracowania zintegrowanej polityki energetycznej, a także finalizacji projektu umowy handlowej z USA oraz – w dalszej perspektywie – z innymi partnerami.

Spojrzenie na europejską politykę zagraniczną z polskiego punktu widzenia przedstawiła Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,  a poglądy  Niemiec – Rolf Nickel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

W późniejszej dyskusji wzięli udział przedstawiciele najważniejszych europejskich think tanków, w tym Carnegie, Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR), Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI), Niemieckiego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (SWP) oraz Centrum Europejskich Analiz Politycznych (CEPS). Eksperci dyskutowali o roli Unii Europejskiej w zmieniającym się świecie, wyzwaniach dla Wysokiego Przewodniczącego, problemach europejskiej polityki sąsiedztwa, a także europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony.

Wiele uwagi poświęcono kryzysom wokół unijnych granic, w tym przede wszystkim konfliktowi na Ukrainie oraz niestabilnej sytuacji w krajach Arabskiej Wiosny. Poszukiwano recepty na niedostatki i uchybienia dotychczasowej strategii UE wobec najbliższych sąsiadów. Wskazywano również na konieczność redefinicji polityki zagranicznej UE w kontekście powrotu do twardych instrumentów polityki bezpieczeństwa w polityce międzynarodowej.

Wnioski z seminarium stanowić będą istotny wkład do raportu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych dotyczącego globalnej strategii UE po wyborach. EFCR, jako partner merytoryczny EFNI, przedstawi też w Sopocie raport zawierający podsumowanie dotychczasowej debaty nt. przyszłości Unii Europejskiej i wskazujący kierunki dalszej integracji.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI