Twitter

Work-life balance w biznesie na Lubelszczyźnie

czwartek, 7 lutego 2013

Spotkanie z zarządem Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny, Lublin, 6 lutego 2013 r.

6 lutego na zaproszenie Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny wzięłam udział w konferencji poświęconej godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Spotkałam się także z lubelskimi przedsiębiorcami i aktywnymi kobietami z regionu, które integrują się w ramach struktur Kongresu Kobiet.

Godne warunki pracy a sukces biznesowy

Konferencja "Work-life balance w biznesie" odbyła się w ramach projektu "Godna praca praca kluczem do sukcesu firmy" prowadzonego przez Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny, który jest członkiem PKPP Lewiatan. Wziął w niej udział gość specjalny z Norwegii oraz lubelscy przedsiębiorcy, którzy gorąco dyskutowali o tym, jak pogodzić racje i interesy obu stron - pracodawcy i pracownika.

Główny cel projektu to promowanie idei godnej pracy i dialogu społecznego w partnerstwie z największą norweską organizacją prywatnych pracodawców – Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). W ciągu najbliższych dwóch lat odbywać się szkolenia, konferencje, kampania reklamowa oraz konsultacje on-line z ekspertami. Jest też zaplanowana dla lubelskich przedsiębiorców wizyta w Norwegii.

Przedsiębiorcy na Lubelszczyźnie

Podczas wizyty w Lublinie miałam okazję porozmawiać z lubelskimi przedsiębiorcami, którzy opowiadali o lokalnych problemach będących jednak kalką tego, co obserwuję w całej Polsce. Rzadkim przykładem urzędnika jest taki, który chce wesprzeć przedsiębiorcę.  Znacznie częściej występującym zaś taki, który nie ma doświadczenia w biznesie, więc nie rozumie dynamiki nim rządzącej, pojęcie dialogu społecznego jest mu obce a wydanie decyzji przedłuża w nieskończoność. Jedna z uczestniczek skwitowała jednym zdaniem podejście polityków do biznesu w skali makro - jest polityka fiskalna, nie ma gospodarczej. Ja dodałabym, że brakuje dialogu z przedsiębiorcami - jak widać tak samo w poszczególnych regionach, jak i całej Polsce.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI