Twitter

Warsaw Economic Hub w Warszawie

czwartek, 10 grudnia 2015

Warsaw Economic Hub_ Henryka Bochniarz

Jaki plan dla polskiej gospodarki? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji Warsaw Economic Hub organizowanej pod patronatem The Warsaw Voice oraz International New York Times, która odbyła się 14 grudnia w Warszawie. Wzięło w niej udział 200 przedstawicieli kadry zarządzającej polskich i międzynarodowych korporacji. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wystąpiła z przemówieniem inauguracyjnym oraz podczas panelu, które były poświęcone perspektywom dla polskiej gospodarki.

- Naszym wspólnym celem i odpowiedzialnością jest rozwój Polski. Nie ma dla przedsiębiorców nic bardziej niepokojącego niż niestabilność prawna, gdyż przekłada się ona na sytuację gospodarczą, ogranicza możliwości inwestycyjne, tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Gospodarka nie powinna być poddawana eksperymentom. Jej rozwój wymaga przemyślanych i stabilnych zmian prawnych. Gwarancją tej stabilności i adekwatności może być dialog prowadzący do szerokiego konsensusu. Nadzieją jest powołana niedawno Rada Dialogu Społecznego, dzięki której być może zaczniemy pisać historię dialogu włączającego, który pozwoli na wpływ nawet tym, którzy znajdują się w mniejszości. - powiedziała szefowa Lewiatana.

W porannej części konferencji głos zabrali także m.in. Danuta Huebner, Jacek Socha, Jan Krzysztof Bielecki, Wiesław Rozłucki oraz Gunter Verheugen.

Warsaw Economic Hub zorganizowano po raz ósmy.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI