Twitter

W Rzeszowie o kobietach aktywnych i przedsiębiorczych

czwartek, 7 października 2010

To kolejna konferencja z cyklu debat regionalnych poświęcony aktywności zawodowej Polek. W naszym kraju zaledwie 40 % kobiet zdolnych do pracy jest aktywna zawodowo. Sytuacja ta negatywnie wpływa na kształt gospodarki i musi ulec zmianie. W końcu Polki to jedne z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Europie. O konkretnych rozwiązaniach na lokalnych rynkach pracy rozmawiały przedsiębiorcze kobiety: Henryka Bochniarz Prezydent PKPP Lewiatan oraz Magdalena Środa.

W Polsce kobiety stanowią 35% menedżerów i dyrektorów, 36% przedsiębiorców (Niemcy – 28%, Szwecja – 26%), a aż 94% Polek ma co najmniej średnie wykształcenie, co plasuje nas w samej czołówce Europy. Jednak wskaźnik zatrudnienia Kobiet ciągle pozostaje niski.

Pomimo tego, że kobiety są lepiej wykształcone, bardziej efektywne i pracowite są zatrudniane o wiele rzadziej niż mężczyźni. Różnice w podejściu do kobiet i mężczyzn jeszcze bardziej dobitnie pokazuje mediana zarobków Kobiet i mężczyzn w poszczególnych województwach.

Konieczne jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz na rynku pracy. Tegoroczne wybory parlamentarne i samorządowe skłaniają Polki do większej aktywności i stawiania czoła współczesnym problemom – łączenie ról zawodowych z wychowawczymi, przemoc, dyskryminacja czy profilaktyka zdrowotna. Stąd pomysł na organizację debat w regionach.

Trudną sytuację kobiet na rynku pracy szczególnie dobrze obrazuje poniższy wykres. Wskazuje on na mniejszą aktywność zawodową kobiet posiadających dzieci. U mężczyzn te dane są odwrotne. To właśnie brak odpowiedniej liczby żłobków i przedszkoli tak wpływa na zatrudnienie kobiet (% pracujących, 24-49 r.ż. w 2006)

Do głównych problemów kobiet na rynku pracy zaliczyć należy niewielką ilość ofert pracy skierowaną do tej grupy (np. język ogłoszeń: poszukuje się dyrektora, menedżera, kierownika, a drugiej strony sekretarki, czy asystentki), dyskryminujące, dodatkowe pytania o sytuację rodzinną, plany prokreacyjne, oraz ciągle bardzo wyraźnie różnice w zarobkach. Tzw. sfeminizowane zawody (nauczycielka, pielęgniarka) należą do najmniej płatnych. Niskie zatrudnienie Kobiet powyżej 55 roku życia powoduje, że szybko rezygnują one z jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Do tego wszystkiego problemy godzenia życia prywatnego z zawodowym, a nawet mobbing w pracy sprawiają, że sytuacja Kobiet w pracy nie zmienia się na lepsze.

Obok wszystkich niepokojących sygnałów, są też i te dobre. W czasie kryzysu ekonomicznego zmniejszył się udział kobiet w bezrobociu rejestrowanym. Niestety, bezrobocie wśród Kobiet ciągle przewyższa bezrobocie wśród mężczyzn.

Dlatego najpoważniejsze wyzwania na bliską przyszłość to:

  • zwiększenie potencjału kobiet na rynku pracy oraz zarządzanie różnorodnością przyczyniają się do lepszego działania firm i osiągania przez nie lepszych wyników - firmy ze zróżnicowanym składem zarządu mają o 48% wyższy wzrost przychodów niż średnia dla danej branży - na podst. A. Wróbel w ThinkTank Kobiety, 2010. Dlatego ważne jest upowszechnienie tej wiedzy w gospodarce i administracji.
  • łączenie życia prywatnego i zawodowego
  • wprowadzenie mechanizmów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi
  • wydłużenie obecności kobiet na rynku pracy
  • uelastycznienie przepisów o czasie pracy, które uwzględniają potrzeby rodziców

Te wyzwania powinny jak najszybciej stać się rzeczywistością, nie tylko ze względów społecznych, ale również gospodarczych. Polski, która chce być silną gospodarką nie stać dłużej na takie marnowanie potencjału połowy ludności.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI