Twitter

V Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie zakończone

poniedziałek, 5 października 2015

Henryka Bochniarz

Piąta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie zakończyła się uroczystą galą, z udziałem tak znamienitych gości, jak dyrektor The Earth Institute Jeffrey Sachs oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Forum gościło w tym roku 1300 gości z 37 krajów. Wybitnych naukowców, polityków i ludzi biznesu, wyznaczających nowe kierunki dla rozwoju światowej gospodarki. Podczas 64 godzin wydarzeń programowych i rozmów przeciągających się do późnych godzin nocnych, debatowano o przyszłości Europy, w kontekście rosnących nierówności i zmieniających się zagrożeń geopolitycznych. Tegoroczne Forum zakończyło przyjęcie przez uczestników Deklaracji Sopockiej 2015.

- Czas najwyższy wrócić do korzeni. Musimy dzisiaj sięgnąć do koncepcji ojców-założycieli współczesnej Europy. W Deklaracji Schumana, która w latach 50. ubiegłego stulecia dała podstawy wspólnocie europejskiej, znalazły się prorocze słowa „Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność." Tej solidarności bardzo dziś brakuje - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BUSINESSEUROPE, otwierając galę.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna na stronie Konfederacji Lewiatan oraz EFNI.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI