Twitter

Umowy tymczasowe nie są aż tak złym rozwiązaniem

poniedziałek, 3 września 2012

Artykuł ukazał się w Polsce Dzienniku Zachodnim 31 sierpnia 2012 roku

Nadmierna ochrona może przynieść odwrotny skutek - rozwój szarej strefy i wzrost bezrobocia. Najważniejszą motywacją do tworzenia miejsc pracy są rzeczywiste potrzeby pracodawców.

Propozycje związkowców spowodują jedynie większą rotację pracowników tymczasowych. Nie można zapominać, że funkcjonujemy na zupełnie innym rynku niż kilka lat temu - firmy planują działalność i oceniają możliwości zbytu na kilka miesięcy do przodu, a nie kilka lat. Obowiązek zawarcia umowy na czas nieokreślony między pracownikiem tymczasowym a tzw. pracodawcą użytkownikiem, w przypadku przekroczenia 18-miesiecznego limitu, nie wpłynie na zwiększenie liczby stałych miejsc pracy.

Pracodawcy już dziś zatrudniają około 20 proc. pracowników tymczasowych na stałe. Mają obowiązek przedstawienia oferty pracy stałej pracownikowi tymczasowemu w momencie powstania wakatu na jego stanowisku. Chętnie zatrudniają na stałe wyszkolonych i sprawdzonych pracowników tymczasowych, kiedy sytuacja ekonomiczna oraz plany rozwojowe przedsiębiorstwa na to pozwalają. Najważniejszą motywacją dla nich są rzeczywiste potrzeby.

Niepokojąca jest również propozycja dotycząca konieczności uzgodnienia z organizacjami związkowymi możliwości zatrudnienia pracownika tymczasowego na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takim przypadku organizacja związkowa mogłaby ograniczyć możliwość stosowania art. 20 ustawy mówiącego o maksymalnym okresie zatrudnienia pracownika tymczasowego. Limitowałoby to również w znacznym stopniu dostęp pracodawcy do elastycznych form zatrudnienia.

Propozycja dotycząca umów cywilnoprawnych mogłaby wpłynąć pozytywnie na ograniczenie ich bezzasadnego stosowania, ale w tej materii należałoby przeanalizować również inne rozwiązania, np. zwiększenie skuteczności działań Państwowe j Inspekcji Pracy. Natomiast w pełni zgadzamy się z postulatem „Solidarności" dotyczącym wprowadzenia gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących działalność agencji zatrudnienia. To jest propozycja zgłaszana już przez Polskie Forum HR zrzeszające agencje pośrednictwa.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI