Twitter

Trochę wolniej, ale do przodu

poniedziałek, 23 stycznia 2012

- Wbrew czarnym scenariuszom, rok 2012 powinien być dla polskich przedsiębiorców relatywnie dobry. Nasze prognozy przewidują, że przychody firm wzrosną. W porównaniu do unijnego, a nawet niemieckiego, holenderskiego czy szwedzkiego tempa wzrostu gospodarczego wypadamy bardzo dobrze - mówiła na konferencji prasowej 18 stycznia br. Henryka Bochniarz. Ale przestrzegała też przed nadmiernym optymizmem, bo w 2012 podniesie się także poziom ryzyka.

Jak wynika z prognoz PKPP Lewiatan, dynamika przychodów w firmach zatrudniających 50 i więcej pracowników wyniesie w tym roku 8,1 proc. Koszty będą rosły wolniej i zwiększą się o 7,5 proc.

Optymistycznie wyglądają także prognozy dotyczące wyniku finansowego przedsiębiorstw. Ma on w br. przekroczyć 110 mld zł. Gdyby tak się stało, byłby on ok. 10 proc. wyższy niż w 2011 roku. Rentowność sprzedaży netto powinna utrzymać się na podobnym poziomie, jak w roku 2011. Zysk netto powinno osiągnąć 78 proc. przedsiębiorstw, ale nadal relatywnie duży odsetek firm w 2012 roku nie będzie się mógł pochwalić dodatnim wynikiem finansowym.
Lewiatan przewiduje, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrośnie w tym roku o 2 proc. w porównaniu z 2011 rokiem, a wynagrodzenia o 3,8 proc. Kredyty przedsiębiorstw będą wyższe o 10 proc., natomiast depozyty o 6 proc.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI