Twitter

Start programu Erasmus+

wtorek, 1 kwietnia 2014

31 marca wzięłam udział w panelu dyskusyjnym poświęconym nowemu programowi Erasmus+. Razem z Janem Truszczyńskim, architektem programu, ministrami Joanną Kluzik-Rostowską, Leną Kolarską-Bobińską i Andrzejem Biernatem oraz prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow reprezentującą środowisko akademickie i Jakubem Radzewiczem, przedstawicielem młodzieży, dyskutowaliśmy o szansach i zagrożeniach związanych z poszerzonym Erasmusem. Debatę zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Z możliwości programu w ciagu kolejnych siedmiu lat będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

W Erasmusie+ twórcy położyli nacisk na kształcenie dopasowane do rynku pracy. To realizacja apelu od lat wygłaszanego przez środowiska biznesowe. Współpraca międzysektorowa ma być zacieśniana.

Młodym ludziom Erasmus nie tylko daje szansę na doskonalenie języka, ale przede wszystkim jest szkołą życia. Podczas pobytu muszą nauczyć się samodzielności, szybko odnaleźć się w międzynarodowym środowisku. Z punktu widzenia pracodawców bardzo cenne są tzw. kompetencje miękkie, które nabywają stypendyści Erasmusa, tj. otwartość, pewność siebie, swobodny sposób komunikacji, zrozumienie kulturowe, zapał w podejmowaniu nowych wyzwań. Pobyt za granicą otwiera umysł, skłania do dialogu i współpracy, a także przygotowuje do nowych wyzwań na rynku pracy.

Kibicuję wszystkim młodym, którzy podejmują wyzwanie i korzystają z możliwości, jakie daje Erasmus.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI