Twitter

Spotkanie przedsiębiorców z Ministrem Administracji i Cyfryzacji

wtorek, 18 marca 2014

Spotkanie przedsiębiorców z Ministrem Administracji i Cyfryzacji

Polska cyfrowa, wydatki na infrastrukturę i kompetencje cyfrowe, ochrona danych osobowych, prywatne usługi pocztowe – to niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania Pana Rafała Trzaskowskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Lewiatanie, które odbyło się 17 marca br.

W trakcie spotkania członkowie zadawali pytania dotyczące planów Ministra na 2014 i 2015 r., ale także proponowali współpracę oraz rekomendację działań w różnych obszarach. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. konieczność podjęcia działań przez MAiC dotyczących popularyzacji stosowania rozwiązań informatycznych w sektorze przedsiębiorstw i budowa popytu na usługi informatyczne oraz wzmacniania e-kompetencji wśród przedsiębiorców i obywateli. Podkreślona została potrzeba przyjęcia przez MAiC roli koordynatora programów i projektów dotyczących wykorzystywania i promowania narzędzi ICT i podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie krajowym i regionalnym.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan podkreślali także konieczność utrzymywania dialogu administracji z przedsiębiorcami, aby wzajemnie informować się o podejmowanych działaniach, ale także by umożliwić biznesowi prezentowanie dla administracji najlepszych rozwiązań. Przedstawicielom firm zależało na tym, by takie propozycje nie były traktowane jako próby wpływania na administrację do podejmowania określonych wyborów, ale by dostarczać jej przedstawicielom wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach. Podnoszone były w trakcie spotkania także problemy dotyczące usług dla obywateli oraz rozwój rynku pocztowego. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji jak zawsze podkreślali także potrzebę stabilności prawa, aby można było konsekwentnie budować strategie biznesowe.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI