Twitter

Spotkanie na szczycie w Centrum Kopernika

środa, 20 czerwca 2012

W środę 20 czerwca br. w Warszawie prezydent PKPP Lewiatan wzięła udział w Polsko- Amerykańskim Szczycie Gospodarczym. - Nie mam wątpliwości, że inteligentny, innowacyjny wzrost jest dziedziną, w której warto współpracować z Ameryką – mówiła podczas oficjalnego otwarcia i zaapelowała do obecnych na sali polskich władz o niezbędne regulacje, a do inwestorów - o utrzymanie wiary w to, że Polska stanie się już wkrótce najbardziej przyjaznym miejscem dla inwestycji w Europie.


Henryka Bochniarz podkreśliła, że dziedziną o szczególnym znaczeniu dla obu krajów jest energetyka. – I Polska, i Stany Zjednoczone mają tu wspólne priorytety. Łączą je także potrzeby w zakresie budowy elektrowni jądrowych, wydobycia gazu łupkowego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istnieje w tym względzie cenny potencjał wymiany wiedzy fachowej i duże możliwości biznesowe – mówiła.


Wśród głównych zadań i obszarów inwestycji wymieniła poprawę efektywności energetycznej, przede wszystkim w sektorach budownictwa, mieszkalnictwa i transportu, dywersyfikację źródeł energii, rozwój sieci energetycznych, rozproszonych źródeł energii, „zielonych” technologii oraz produkcji urządzeń dla energetyki.


W otwarciu obrad Szczytu, który odbywał się w najnowocześniejszym polskim muzeum, wzięli udział: Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP, Francisco J. Sanchez, Zastępca Sekretarza Handlu USA, Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki, Lee A. Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Eric Stewart, Prezydent, Polsko Amerykańska Rada Biznesu i Joseph Wancer, Prezes, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI