Twitter

Spotkanie Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z przedsiębiorcami

piątek, 21 marca 2014

Spotkanie przedsiębiorców Lewiatana z min. Joanną Kluzik-Rostkowską

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska spotkała się 20 marca br. z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Rozmawialiśmy m.in. o cyfryzacji szkół i rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami, przyszłości oświaty niepublicznej, efektywnym nauczaniu przedsiębiorczości, poprawie zgodności kompetencji nabywanych w szkole z potrzebami rynku pracy, a także poprawie systemu kształcenia nauczycieli, aby byli partnerami uczniów pomagającymi w rozwoju ich kwalifikacji, a nie przekazujących suchą wiedzę „mistrzami".

Minister Kluzik-Rostkowska powiedziała, że jest już przygotowany przez Instytut Obywatelski dokument, zawierający założenia reformy systemu edukacji. Dokument ten jest obecnie opiniowany przez poszczególne komórki MEN, aby określić możliwość jego aplikowania, wkrótce zostanie przedstawiony szczegółowy program naprawy polskiej oświaty.

W kwestii cyfryzacji Minister Edukacji zauważyła, że w nowej perspektywie finansowej ze środków unijnych będzie 4,3 mld złotych na cyfryzację szkół, ale żeby przyniosło to efekt w postaci wykorzystania sprzętu i oprogramowania do nauczania, trzeba lepiej zaangażować do tego procesu nauczycieli. Niestety nauczyciele obawiają się pracy z wykorzystaniem komputerów i Internetu, a są newralgicznym elementem dla procesu zmiany.

Szkolnictwo zawodowe według Pani Minister należy odbudować, ale przy zaangażowaniu przedsiębiorców. Nie ma sensu kształcić osób w zawodach, w których potem nie znajdzie się pracy. Szkoła zawodowa ma rację istnienia, jeśli kooperuje z firmą, która chce zatrudniać jej absolwentów.

Szkolnictwo niepubliczne jest w opinii Joanny Kluzik-Rostkowskiej często bardziej efektywne i lepsze jakościowo niż publiczne, dlatego widzi potrzebę rozwoju szkół niepublicznych, a także przekazywanie szkół publicznych w zarząd prywatnym podmiotom.

„Kartę nauczyciela należy wyrzucić do kosza! Należy ocenić, czy nauczyciele wymagają szczególnych uprawnień i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Obecnie chroni ona słabych nauczycieli i podcina skrzydła dobrym." - powiedziała Pani Minister - „Niestety przed wyborami samorządowymi, tej zmiany nie da się wprowadzić."

Spotkanie zakończyła deklaracja Minister Kluzik-Rostkowskiej: „Oczekuję na Państwa propozycje, diagnozę barier, konkretne projekty. Widzę zaangażowanie przedsiębiorców, zwłaszcza w obszarze edukacji zawodowej. Rolę MEN widzę w tym, aby nie przeszkadzać, a nawet pomagać w tych działaniach."

spotkała się 20 marca br. z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Rozmawialiśmy m.in. o cyfryzacji szkół i rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami, przyszłości oświaty niepublicznej, efektywnym nauczaniu przedsiębiorczości, poprawie zgodności kompetencji nabywanych w szkole z potrzebami rynku pracy, a także poprawie systemu kształcenia nauczycieli, aby byli partnerami uczniów pomagającymi w rozwoju ich kwalifikacji, a nie przekazujących suchą wiedzę „mistrzami".

Minister Kluzik-Rostkowska powiedziała, że jest już przygotowany przez Instytut Obywatelski dokument, zawierający założenia reformy systemu edukacji. Dokument ten jest obecnie opiniowany przez poszczególne komórki MEN, aby określić możliwość jego aplikowania, wkrótce zostanie przedstawiony szczegółowy program naprawy polskiej oświaty.

W kwestii cyfryzacji Minister Edukacji zauważyła, że w nowej perspektywie finansowej ze środków unijnych będzie 4,3 mld złotych na cyfryzację szkół, ale żeby przyniosło to efekt w postaci wykorzystania sprzętu i oprogramowania do nauczania, trzeba lepiej zaangażować do tego procesu nauczycieli. Niestety nauczyciele obawiają się pracy z wykorzystaniem komputerów i Internetu, a są newralgicznym elementem dla procesu zmiany.

Szkolnictwo zawodowe według Pani Minister należy odbudować, ale przy zaangażowaniu przedsiębiorców. Nie ma sensu kształcić osób w zawodach, w których potem nie znajdzie się pracy. Szkoła zawodowa ma rację istnienia, jeśli kooperuje z firmą, która chce zatrudniać jej absolwentów.

Szkolnictwo niepubliczne jest w opinii Joanny Kluzik-Rostkowskiej często bardziej efektywne i lepsze jakościowo niż publiczne, dlatego widzi potrzebę rozwoju szkół niepublicznych, a także przekazywanie szkół publicznych w zarząd prywatnym podmiotom.

„Kartę nauczyciela należy wyrzucić do kosza! Należy ocenić, czy nauczyciele wymagają szczególnych uprawnień i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Obecnie chroni ona słabych nauczycieli i podcina skrzydła dobrym." - powiedziała Pani Minister - „Niestety przed wyborami samorządowymi, tej zmiany nie da się wprowadzić."

Spotkanie zakończyła deklaracja Minister Kluzik-Rostkowskiej: „Oczekuję na Państwa propozycje, diagnozę barier, konkretne projekty. Widzę zaangażowanie przedsiębiorców, zwłaszcza w obszarze edukacji zawodowej. Rolę MEN widzę w tym, aby nie przeszkadzać, a nawet pomagać w tych działaniach."

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI