Twitter

Sadzimy drzewa

wtorek, 26 kwietnia 2011

Sadzimy drzewa

Drzewostan Placu Trzech Krzyży w Warszawie powiększył się o dorodny okaz platana. We wtorek 26 kwietnia posadziła go prezydent PKPP Lewiatan, Henryka Bochniarz.
- Każdy z nas codziennie jest w stanie coś zrobić na rzecz środowiska. To może drobiazg, ale takie pojedyncze działania każdego z nas sprawiają, że ludzie zaczynają zwracać uwagę na konieczność zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Sadzenie drzew jest samo w sobie piękne i szczególnie przemawia do ludzi, bo wszyscy rozumieją, że owocuje zdrowszym środowiskiem. To ważne i dla nas, i dla naszych wnuków. A dla mnie szczególnie, bo mam ich aż dziewięcioro – mówi Henryka Bochniarz.

Prezydent PKPP Lewiatan posadziła drzewo w ramach akcji Fundacji Nasza Ziemia, która zobowiązała się do offsetowania Kongresu Kobiet w zakresie emisji CO2. Fundacja kierowana przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz postanowiła obliczyć emisję dwutlenku węgla, do której dojdzie w wyniku organizacji III Europejskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się w dniach 17-18 września w Warszawie i zasadzenia takiej liczby drzew, które zrównoważą tę emisję. - To pierwszy, symboliczny, ale nie ostatni wkład Kongresu Kobiet w ochronę środowiska – zapewniła Henryka Bochniarz.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI