Twitter

Rynki różne, problemy kobiet takie same

wtorek, 27 marca 2012

Rynki różne, problemy kobiet takie same

- Chociaż zarówno brytyjska, jak i polska gospodarka w dużym stopniu rozwijają się dzięki aktywności kobiet, bariery na jakie napotykają kobiety na obu rynkach pracy są podobne – mówiła Henryka Bochniarz 26 marca 2012 roku w Londynie podczas debaty Entrepreneurship has a woman's face.


W konferencji zorganizowanej przez Ambasadę RP w Wielkiej Brytanii oraz redakcję THINKTANK uczestniczyły Polki i Brytyjki - przedstawicielki świata polityki, biznesu, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i mediów. Niemal wszystkie podkreślały, że w pełniejszym wykorzystaniu kobiet w polityce i przedsiębiorczości, oprócz zewnętrznych, przeszkadzają też bariery mentalne. – Wiele kobiet - często wbrew swoim kompetencjom i doświadczeniu - nie wierzy we własne siły i nie aplikuje na kierownicze stanowiska w obawie, że ich nie udźwignie albo nie pogodzi pracy z życiem prywatnym – zwracały uwage uczestniczki spotkania.


Konferencja zakończyła się sformułowaniem kilkunastu postulatów dotyczących efektywnych metod zwiększania udziału kobiet w gospodarce i zarządzaniu, a także roli firm, państwa, organizacji biznesowych i organizacji pozarządowych w tym zakresie. Dotyczyły one zmian w systemie edukacji, potrzeby promowania przykładów kobiecych karier, mentoringu i wymiany doświadczeń, a także przełamywania stereotypów tkwiących w świadomości nie tylko świata zewnętrznego, ale też samych kobiet.


Spotkanie było także okazją do prezentacji działań polskiego Kongresu Kobiet - unikatowej na skalę Europy inicjatywy przedsiębiorczych kobiet, zajmującej się m.in. promocją aktywności zawodowej kobiet oraz równych praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI