Twitter

Przyszłość energetyki z perspektywy Polski i Japonii

czwartek, 28 listopada 2013

Henryka Bochniarz otwiera seminarium pt. Sektor energetyczny/inteligentne miasta. Polsko-japońska współpraca, Warszawa, 28 listopada 2013 r.

28 listopada jako przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego miałam okazję otworzyć seminarium pt. "Sektor Energetyczny/Inteligentne Miasta. Polsko-Japońska Współpraca". Spotkanie zorganizowane przy znaczącym wsparciu MSZ stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z doświadczeniami japońskich firm przodujących w rozwiązaniach, które gwarantują efektywne wykorzystanie energii.

Podczas seminarium zostały poruszone niezwykle ważne kwestie – przyszłości sektora energetycznego oraz możliwości rozwoju zarówno energii odnawialnej jak i inteligentnych sieci w Polsce. W ostatnim czasie o energetyce mówiło się w naszym kraju bardzo wiele. Polska była gospodarzem zakończonej 23 listopada 19. Globalnej Konferencji Klimatycznej. Podejmując się tego zadania, Polska była świadoma zarówno wyzwań związanych z ochroną klimatu jak i możliwości, jakie stwarza przejście do niżej emisyjnej i efektywnej surowcowo światowej gospodarki. 

W skali krajowej uważamy, że transformacja niskoemisyjna musi być integralną częścią szerokiej strategii  społecznej i ekonomicznej modernizacji Polski. Osiągnęliśmy już wiele - emisja gazów cieplarnianych w ostatnich dwudziestu latach spadła o blisko 30%  przy równoległym podwojeniu dochodu narodowego. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Nadal jednak produktywność energetyczna naszej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i Japonii.  Jednocześnie zużycie energii pierwotnej w przeliczeniu na mieszkańca jest w Polsce niemal o 40% niższe niż w krajach  EU 15. Świadczy to z jednej strony o ogromnym potencjale oszczędzania energii, a z drugiej – o konieczności opracowania strategii dostarczania „czystej energii” intensywnie rozwijającej się polskiej gospodarce.

Niedługo skończą się konsultacje społeczne nowego systemu wsparcia odnawianych źródeł energii. W 2020 roku ok. 20% energii elektrycznej w Polsce ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Celem nowego systemu ma być realizacja zobowiązań pakietu klimatycznego UE oraz poszerzenie miksu energetycznego Polski w sytuacji, gdy polski węgiel staje się coraz trudniej dostępny i drogi. Dzisiejsze seminarium stanowi więc doskonałą okazję do zapoznania się z doświadczeniami japońskich firm przodujących w rozwiązaniach, które gwarantują efektywne wykorzystanie energii.  Dla polskiego przemysłu ważne są zarówno nowe technologie i usługi, jak i skuteczne metody zarządzania firmą.

W skali globalnej wciąż jesteśmy na pewnym etapie drogi zmierzającej do porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu. Osiągniecie konsensusu na kształt Kioto, zobowiązującego wszystkie kraje do odpowiedniej redukcji emisji, może okazać się niemożliwe. Bardziej prawdopodobna jest mozaika instrumentów i deklaracji klimatycznych. W tej mozaice duża rola przypadnie lokalnym samorządom, które już dziś, nie zważając na przeciągające się debaty ogólne, realizują program budowy inteligentnych  miast. To ważne, bowiem 70% energii konsumowanej w UE przypada na miasta. Budynki, transport, oświetlenie, zarządzanie siecią usług: z tymi problemami borykają się burmistrzowie i nie mogą odkładać decyzji „do następnej konferencji”. Wierzę w sens i skuteczność współpracy miast i burmistrzów. Jestem przekonana, że seminarium współorganizowane przez Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy pozwoli na wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy miastami Japonii i Polski.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI