Twitter

Prezydent PKPP Lewiatan na forum OECD

środa, 23 maja 2012

Prezydent PKPP Lewiatan na forum OECD

We wtorek 22 maja 2012 Henryka Bochniarz wraz z Michelle Bachelet, dyrektor wykonawczą UN Women, Cherie Blair stojącą na czele Fundation for Women, Mariną Yannakoudakis, brytyjską europosłanką oraz Yves’em Leterme, b. premierem Belgii wzięła udział w debacie "Promoting Women Champions".

Dyskusja, której uczestnicy zastanawiali się, jak budować otwarte społeczeństwo obywatelskie oparte na równości płci i kooperacji, odbyła się podczas forum OECD w Paryżu.

Prezydent PKPP Lewiatan opowiadała o swoich osobistych doświadczeniach przy współtworzeniu Kongresu Kobiet. - Kongres, dzięki któremu wprowadzono w Polsce kwoty do systemu politycznego jest dobrym przykładem, jak można zintegrować kobiety i mężczyzn w ważnych dla kraju sprawach – mówiła Henryka Bochniarz. Na koniec zaprosiła uczestników konferencji OECD do udziału w tegorocznym Kongresie Kobiet, który odbędzie się 14-15 września w Warszawie.

Yves Leterme wskazywał, że obecność kobiet w znacznej liczbie, także w świecie polityki, pomoże przełamać stereotypy w postrzeganiu ról pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Michelle Bachelet mówiła, że praca kobiet wciąż jest niedoceniana, także niestety w sensie finansowym. Przejawy dyskryminacji są wyraźnie widoczne praktycznie na całym świecie. Podkreślała konieczność zwalczania stereotypowych wyobrażeń na temat podziału ról między płciami oraz promowania równości płci przez instytucje międzynarodowe i władze publiczne.

Cherie Blair opowiadała, jak jej fundacja wspiera przedsiębiorcze kobiety w zakładaniu i rozwijaniu firm, a Marina Yannakoudakis zwróciła uwagę na trudności, na jakie napotykają kobiety, szukając źródeł finansowania dla swoich firm oraz brak wsparcia ze strony otoczenia.

Na koniec panelu uczestnicy w mniejszych grupach zastanawiali się nad kluczowymi kwestiami. Jak zachęcać i wspierać kobiety w zakładaniu firm? Jak zwiększać udział kobiet w edukacji? Jakie są kluczowe sprawy w zapewnieniu równości na rynku pracy, w tym równego wynagrodzenia? Jakie są najbardziej efektywne sposoby przebicia się kobiet z postulatami na poziomie krajowym?

Podczas forum Lewiatan wspólnie z OECD promował Europejskie Forum Nowych Idei, które odbędzie się w dniach 26-28 września br. Sopocie.
OECD jest partnerem merytorycznym EFNI.
 

Foto: OECD

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI