Twitter

Premier w Kongresie

piątek, 10 lutego 2012

Premier w Kongresie

- Zgadzamy się co do tego, że wiek emerytalny trzeba wydłużyć, bo alternatywą są głodowe emerytury – tymi słowami Henryka Bochniarz przywitała premiera na spotkaniu z Radą Programową Kongresu Kobiet. Ale potem już tak miło nie było.

W piątek 10 lutego br., na spotkanie z Donaldem Tuskiem do Sali Notowań warszawskiej GPW przybyła ponad setka członkiń Rady Programowej i uczestniczek Kongresu Kobiet. - To ważne, by sposób wprowadzenia reformy zbudował kapitał zaufania między rządem a społeczeństwem. Kongres chce w tym pomóc. Ale by tak się stało, pracom nad reformą emerytalną musi towarzyszyć rzetelny dialog i szczera chęć rządu do zmierzenia się z rzeczywistymi problemami, jakie dla kobiet stanowią choćby problemy ze znalezieniem pracy, szczególnie dla grupy 55 plus, czy opieki na zależnymi członkami rodzin – mówiły uczestniczki spotkania.

Pytały premiera o to, dlaczego – mimo obietnic – dotychczas brak systemu monitorowania płac i domagały się, by rząd zaczął traktować pomoc dla osób sprawujących opiekę domową nad dziećmi i starszymi jako inwestycję, bo przecież odciążają one w obowiązkach państwo, a nie jak jałmużnę.

Wszystkie podkreślały również, że reforma emerytalna musi być dobrze przemyślana i nie może być wyrwana z kontekstu. - Dość mamy rozwiązań wypychających kobiety z rynku pracy – dało się słyszeć z sali. Padały też konkretne propozycje, jak choćby wprowadzenia bonów opiekuńczych czy wydłużenia wieku emerytalnego z jednoczesnym skróceniem tygodniowego czasu pracy.

- Żeby wygrać mecz nie wystarczy wybudować stadion. Tak samo, by zreformować sensownie system emerytalny, nie wystarczy przeprowadzić jednej reformy. Trzeba ją obudować pakietem ustaw rozwiązujących wiele problemów towarzyszących wydłużeniu wieku emerytalnego – mówiła profesor Magdalena Środa.

Premier zwierzył się co prawda, że uzawodowienie opieki społecznej od dawna jest jego osobistą obsesją, ale nie dał nadziei na szybkie wprowadzenie bonu opiekuńczego dla wszystkich osób pełniących funkcje opiekuńcze nad członkami rodzin. Na razie widzi możliwość objęcia nim tylko tych, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi. Zapowiedział jednak przeznaczenie istotnych środków w przyszłym budżecie na opiekę przedszkolną i żłobki. Zobowiązał się również do kontynuowania dialogu w sprawie reformy emerytalnej.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI