Twitter

Potrzebne są odważne decyzje

piątek, 12 października 2012

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że wyczerpaliśmy proste rezerwy szybkiego wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności, ciągle mamy jeszcze wielkie możliwości. Władze muszą jednak przestać traktować siebie i przedsiębiorców jako dwie antagonistyczne grupy o sprzecznych interesach. Co wiec robić?

Przede wszystkim państwo musi zdefiniować swoje priorytety i wizje. Bez tego nie można rozwijać gospodarki i firm. Od lat o taką strategię prosi energetyka, która nie wie, w co ma inwestować, bo nie wie, jakie odnawialne źródła energii uzyskają wsparcie.

Branża budowlana przeżywa kryzys, bo system zamówień publicznych doprowadził do wyniszczającej wojny cenowej, a w konsekwencji do upadku kluczowych firm, a za nim wielu podwykonawców.

Priorytetem powinno być również zwiększanie zatrudnienia, sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy. Służyć temu może min. uelastycznienie czasu pracy, wydłużenie okresów rozliczeniowych, a więc lepsze dopasowanie obciążenia pracą do koniunktury.

Najbardziej bezinwestycyjne formy wsparcia gospodarki to deregutacja i dialog. Niestety, od początku tej kadencji żaden pakiet deregulacyjny nie ujrzał światła dziennego. Ministerstwa konkurują ze sobą: jedno chce wesprzeć płynność firm, przyspieszając zwrot podatku VAT, drugie wprowadza zmiany, które tę płynność pogorszą.

W czasie kryzysu potrzebne są szybkie, zdecydowane i odważne działania. Wiele spraw można załatwić od zaraz, bez wielkich kosztów. Czas pracuje na naszą niekorzyść.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI