Twitter

Polscy przedsiębiorcy w Waszyngtonie

wtorek, 20 marca 2012

Polscy przedsiębiorcy w Waszyngtonie

W dniach 19 i 20 marca br. Prezydent PKPP Lewiatan, sprawująca obecnie również funkcję Wiceprezydent BUSINESSEUROPE, wzięła udział w Waszyngtonie w dwóch spotkaniach w ramach dialogu transatlantyckiego.


Delegację BUSINESSEUROPE stanowili przedstawiciele największych europejskich organizacji pracodawców, w tym m.in. CBI z W. Brytanii, BDI z Niemiec, Confindustrii z Włoch i MEDEF z Francji.


Pierwsze ze spotkań poświęcone było perspektywom kontynuacji procesów negocjacyjnych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), drugie miało charakter dwustronnej sesji, w której uczestniczyły reprezentatywne organizacje przedsiębiorców po obydwu stronach Atlantyku: BUSINESSEUROPE oraz US Chamber of Commerce.


Przedstawiciele amerykańskiego i europejskiego biznesu przyjęli dwa oświadczenia, w których wezwali do szybkiego pogłębienia transatlantyckich stosunków gospodarczych i handlowych.


W pierwszym oświadczeniu, podpisanym przez BUSINESSEUROPE, US Chamber of Commerce oraz dziesięć innych organizacji gospodarczych i think-tanków zajmujących się kwestiami transatlantyckiej współpracy gospodarczej, sygnatariusze stwierdzają, że nadszedł właściwy czas, aby dokończyć tworzenie wolnego od barier rynku transatlantyckiego, dzięki któremu powstaną nowe miejsca pracy i przyspieszy się wzrost gospodarczy.


Sygnatariusze zaapelowali też do prezydenta USA Baracka Obamy i przedstawicieli UE - Van Rompuya i J. Barroso, by wykorzystać szansę na majowym szczycie G8 i zobowiązać się do szybkiego wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dla transatlantyckiego handlu, inwestycji i negocjacji regulacyjnych.


W drugim oświadczeniu, o charakterze dwustronnym, pomiędzy BUSINESSEUROPE oraz US Chamber of Commerce, sygnatariusze podtrzymali swoje przywiązanie do zasad WTO oraz poparcie dla kontynuacji negocjacji liberalizujących handel, pomimo dotychczasowych niepowodzeń rundy Doha. Opowiedzieli się również za celowością nowego podejścia - pilnego rozpoczęcia negocjacji dwustronnej umowy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, która mogłaby się stać wzorem liberalizacji handlu i współpracy inwestycyjnej dla innych krajów i regionów świata.


Więcej na: http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2012/2/oswiadczenie_biznesu_transatlantyckiego

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI