Twitter

Pilnujmy finansów i prowadźmy dialog

środa, 30 listopada 2011

Pilnujmy finansów i prowadźmy dialog

- Polska jest liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej i powinna umacniać swoją pozycję regionalnego centrum finansowego. Jednak bez stabilności finansowej i bez wzrostu gospodarczego nie będzie to możliwe – mówiła Henryka Bochniarz w środę 30 listopada br. podczas IV Międzynarodowej Konferencji dla Inwestorów i Emitentów.

Zwracała uwagę na to, że dotychczasowy model rozwoju polegający na doganianiu krajów „starej” Unii dobiegł końca. Nie ma sensu dociekać przyczyn – trzeba pilnie wypracować nowy. Będzie on możliwy tylko w wyniku rygorystycznej polityki budżetowej, przy umacnianiu wewnętrznych zasobów finansowych i w nieustannym dialogu z czołowymi krajami strefy euro. Prezydent PKPP Lewiatan mówiła o tym, jak w dobie obecnego kryzysu powinna zachowywać się Polska, gdzie szukać aliansów, jak wybierać priorytety i co zrobić, by nie znaleźć się na obrzeżach UE.

Do udziału w debatach zorganizowanych w ramach corocznych konferencji Warsaw CEE Financial Hub przez warszawską GPW, „The Warsaw Voice” i ITH zaproszeni zostali wybitni eksperci rynku kapitałowego, finansiści i ekonomiści.
.
W panelu „Polska gospodarka na tle regionu CEE”, oprócz Henryki Bochniarz, uczestniczyli: Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Alan Jarman, Dyrektor Zarządzający Banku, HSBC Bank Polska SA, Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen SA, Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz dr Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI