Twitter

Osoba, która żyje z pracy innych

czwartek, 8 czerwca 2006

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych wynika, że Polacy są przekonani, iż w firmach: nie przestrzega się kodeksu pracy, zatrudnia się ludzi na czarno, w wielu przypadkach nie płaci się wynagrodzeń.

Nie jest tak źle

Na dodatek funkcjonuje nadal przekonanie społeczne, że przedsiębiorcy uchylają się od płacenia podatków i nie zapewniają odpowiedniej liczby miejsc pracy. Taki jest ogólny mit. Oczywiście sytuacja wygląda lepiej, gdy zapytamy pojedyncze osoby, jak to w rzeczywistości jest w ich firmach. I wtedy okazuje się, że nie tak źle.

Duże oczekiwania

Przyczyn negatywnego wizerunku przedsiębiorców należy szukać przede wszystkim w sytuacji gospodarczej. Jedną z najważniejszych jest presja na zatrudnianie i przekonanie, że to przedsiębiorcy są odpowiedzialni za tworzenie miejsc pracy. Dlatego rosnące bezrobocie wpływa bardzo negatywnie na wizerunek pracodawców. Społeczeństwo ma duże oczekiwania wobec biznesu.

Dobry i zły

Wśród pozytywnych cech przedsiębiorcy społeczeństwo dostrzega przede wszystkim to, że daje pracę (45 proc.), jest oszczędny, rozsądnie wydaje pieniądze (63 proc.) oraz jest dobrze wykształcony (53 proc.). Korzystnie postrzegane są także inwestycje w firmę i nieliczenie na szybki zysk (45 proc.). Lista wydłuża się, niestety, gdy Polacy mają wskazać cechy negatywne. W opinii ankietowanych przedsiębiorca to osoba, która żyje z pracy innych (71 proc.), troszczy się tylko o siebie, nie szanuje pracowników, nie płaci składek na ZUS, opóźnia wypłatę wynagrodzeń, nie płaci za nadgodziny (ok. 70 proc.).


 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI