Twitter

O zatrudnianiu niepełnosprawnych, 01 czerwca 2007

czwartek, 1 marca 2007

Biznes społecznie odpowiedzialny to aktywne włączanie się firm w życie społeczności, w której funkcjonuje. Członkami takich społeczności są także i osoby niepełnosprawne. Tworzenie dla nich miejsc pracy to wyrównywanie ich szans na rynku zatrudnienia, ale także oddziaływanie na całą społeczność – np. zmniejszenie grupy bezrobotnych. Do tej pory niski wskaźnik osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo tłumaczono brakiem wiedzy wśród polskich przedsiębiorców na temat możliwości zatrudnienia takich pracowników. Dobre praktyki w tym zakresie sprowadzały się do likwidacji barier architektonicznych. Koncepcja CSR może być doskonałym nośnikiem rozpropagowania idei zatrudniania osób niepełnosprawnych, ale też innych działań na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. PKPP Lewiatan angażuje się w projekty promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku – w wielu „naszych” firmach pracują osoby niepełnosprawne. Obserwujemy efekty takich kampanii. Pracodawcy mają coraz większą świadomość korzyści, jakie może przynieść ich firmie pracownik niepełnosprawny – i nie chodzi tylko o państwowe dofinansowanie.


 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI