Twitter

O zapowiedziach ułatwień dla przedsiębiorców, 26 czerwca 2007

poniedziałek, 26 marca 2007

Oczekujemy także od rządu zmiany klimatu wobec biznesu. Trudno nam będzie uwierzyć w deklaracje o państwie bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców, dopóki Sejm rozpatruje bardzo restrykcyjne projekty ustaw o PIP i odpowiedzialności karnej pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, tak bardzo sprzeczne z zasadami wolności gospodarczej. PKPP Lewiatan spodziewa się, że rząd skonsultuje z pracodawcami zapowiadane projekty ustaw oraz dalsze zamierzenia dotyczące deregulacji gospodarki. Dlatego czekamy nie tylko na realizację zapowiedzi, ale także na radykalną reformę prawa gospodarczego i daleko idące uproszczenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI