Twitter

O wzroście gospodarczym i podwyżkach, 29 czerwca 2008

piątek, 29 sierpnia 2008

To nie podwyżki płac prowadzą do wzrostu gospodarczego, ale wzrost daje podstawy do podwyżek. Pracodawcy to nie krwiopijcy. To pracownicy często ich oszukują. Związki wykorzystują luki w prawie i wszczynają nielegalne strajki.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI