Twitter

O stanowieniu prawa, kwiecień 2011

piątek, 3 czerwca 2011

Filozofia stanowienia prawa niestety niewiele się zmienia. Mamy pojedyncze przykłady pozytywne, ale system ciągle szwankuje. Brakuje na przykład konsultacji na etapie stanowienia prawa, zarówno z obywatelami, jak i z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pracodawców. Większość z nas chce działać zgodnie z prawem. Powinno więc ono być stanowione pod tę większość, nie zaś głównie przeciw mniejszości, która chce „chodzić na skróty”. Jeśli system nie będzie opierał się, z jednej strony, na szacunku i zaufaniu do instytucji i obywateli, a z drugiej - na automatycznym wyciąganiu bolesnych konsekwencji w stosunku do łamiących prawo, nie pomogą nam ani kolejne komisje Przyjazne Państwo, ani kolejne ustawy deregulacyjne.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI