Twitter

O społecznej odpowiedzialności biznesu, 21 czerwca 2010

środa, 21 kwietnia 2010

Jeśli jakaś idea zmienia rzeczywistość, to dlatego, że pada na podatny grunt. Z jednej strony jest potrzeba, a z drugiej presja. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu ma olbrzymi potencjał. Może zmienić oblicze biznesu, rozwiązać wiele jego problemów, wzmocnić społeczną legitymizację. Dlatego musimy ją promować. Dlatego potrzebujemy konkursu „Dobroczyńca Roku”.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI